Recente Tweets
Connactief nieuws
Conceptontwikkeling en uitrol Boekingen.nl

In de tweede helft van 2012 en het eerste deel van 2013 is Connactief betrokken bij de ontwikkelig en uitrol van Boekingen.nl, een nieuwe propositie in de reisbranche. Samen met een van de partijen heeft Connactief het concept in 2011 bedacht en voorbereid. Vervolgens hebben we partners benaderd, samenwerkingsovereenkomsten gesloten en zijn we gestart met de ontwikkeling en bouw. De beoogde introductiedatum voor Boekingen.nl is 1 juni 2013.

Naast het ontwikkelen van het concept en het opstellen van de business case, houdt Connactief zich ondermeer bezig met het inrichten van de nieuwe organisatie, het implementeren van deelconcepten binnen een van de bestaande organisaties, het ontwikkelen van een marketingcampagne en het begeleiden van een nieuw aan te stellen productmanager.