maart 7

Frisian Design Factory

0  comments

Onder het motto ‘We design the future together’ bouwt de Frisian Design Factory van Hogeschool NHL-Stenden in Leeuwarden, binnen een netwerk van internationale partners, aan de wereld van morgen. In opdracht van Sinten Subsidieadvies mocht ik een businessplan schrijven dat de basis vormde voor de fondsenwerving van FDF.


Tags


You may also like

Fryslân fan Boppen in de media

Televisiespots NPO

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch