Generatie 2028

Na het succes van Leeuwarden-Fryslân 2018, vroegen provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden me als kwartiermaker en zakelijk leider voor een inspirerend en profijtelijk vervolg. Met een klein team ontwikkelden we verschillende thematische programmalijnen. En we legden een basis voor de ontwikkeling van het culturele makersklimaat in Fryslân. Belangrijke mijlpalen in het programma zijn de triënnales die vanaf 2022 in Fryslân plaatsvinden. Ik was o.a. verantwoordelijk voor marketing en communicatie, contractering van culturele producties en de externe vertegenwoordiging van de organisatie.


Meer projecten

Medialab

Meeuw Jonge Theatermakers